شرکت تولیدی فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

ترشیجات
ترشی فلفل
زیتون شور
ترشی بندری
ترشی لیته
ترشی سیر مروارید
ترشی سیر گل
ترشی موسیر
شور مخلوط
ترشی مخلوط درشت
ترشی مخلوط ریز