شرکت تولیدی فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

ارتباط با ما
شرکت پخش سلیمانی شعبه فارس
شیراز - بلوار قدوسی غربی - نبش کوچه 23 - ساختمان ال سی من - طبقه دوم -واحد 4
تلفن: (071) - 36301833
شیراز - بلوار خلیج فارس - نبش کمربندی سلطان آباد - پشت نمایشگاه اتومبیل کرمی
تلفن: (071) - 37419753


شرکت پخش سلیمانی شعبه بوشهر
بوشهر - شهرک صنعتی 2 - انتهای خیابان لیان - سمت راست
تلفن: (077) - 33444682
شرکت پخش سلیمانی شعبه نادری
بوشهر - شهرک صنعتی 2 - انتهای خیابان لیان - سمت راست
تلفن: (077) - 33444683
ایمیل: soleimani.co82@yahoo.com