شرکت تولیدی فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

تن ماهی
ماهی تن در روغن زیتون
کنسرو ماهی تن فلفلی
کنسرو ماهی تن ساده