شرکت تولیدی فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

شوریجات
خیارشور ویژه
خیارشور سوپر ویژه
خیارشور ممتاز
خیارشور درجه 1
خیارشور درجه 2
خیارشور حلب