شرکت تولیدی فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

انواع کنسرو
کنسرو نخود سبز
کنسرو ذرت شیرین
کنسرو مخلوط سبزیجات
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ
کنسرو لوبیا با سس
کنسرو خوراک بادمجان